Privacyverklaring

Privacyverklaring OZP Support

OZP Support kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van OZP Support en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan OZP Support verstrekt. OZP Support  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres –

Verwerking van gegevens
OZP Support verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan OZP Support uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening op het gebied van vormgeving en administratie.

Bewaren van gegevens
OZP Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
OZP Support verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website bezoek
Op de website van OZP Support worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. OZP Support  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ozpsupport.nl. OZP Support zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
OZP Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van OZP Support maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contact
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door OZP Support verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met OZP Support op via info@ozpsupport.nl
www.ozpsupport.nl is een website van OZP Support en is als volgt te bereiken:

Postadres en vestigingsadres:  Kievitspad 17, 5076 SN Haaren

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67601294

Telefoon: 06 83 941 924

E-mailadres: info@ozpsupport.nl